Rìu Đen

 

Rìu Đen

Giá : 2090

+ 85 công vật lí 

+ 15% hồi chiêu 

+500 máu tối đa 

Nội tại: Tăng(50 + Lv*8) xuyên giáp

Đánh thường có 30% cơ hội giảm 20% tốc độ di chuyển của địch trong 2 giây.

Post a Comment

Previous Post Next Post