Nhẫn Buff Tốc Đánh

 

Nhẫn Buff Tốc Đánh

Giá : 1070

+5% tốc chạy

+500 máu tối đa

Nội tại : Đồng minh trong phạm vi 800 được tăng 20% tốc đánh và 6% giảm hồi chiêu.

Nội tại: Đứng cạnh đồng đội khi giết quái và lính sẽ nhận được 30% vàng và exp mà không ảnh hưởng tới đồng đội.

Khi số tiền or vàng ít nhất đội sẽ nhận được 5 vàng or 5 exp mỗi 3 giây.

Post a Comment

Previous Post Next Post