Nhẫn Buff Giáp

 

Nhẫn Buff Giáp

Giá : 1010

+5% tốc chạy

+500 máu tối đa

Kích hoạt : Tạo 1 lớp khiên cho tất cả đồng minh xung quanh (kể cả bản thân) 380+38*Level trong 3 giây.

Hồi chiêu : 60 giây.

Nội tại: Đứng cạnh đồng đội khi giết quái và lính sẽ nhận được 30% vàng và exp mà không ảnh hưởng tới đồng đội.

Khi số tiền or vàng ít nhất đội sẽ nhận được 5 vàng or 5 exp mỗi 3 giây.

Post a Comment

Previous Post Next Post