Ngọc Liên Kết

 

Ngọc Liên Kết

Giá : 1880

+10% tốc chạy

+1000 máu tối đa

Kích hoạt : Sẽ liên kết với đồng minh máu thấp nhất gần mình, sau đó chia sẻ 50% sát thương của tướng đồng minh hứng chịu sang bản thân.

CD : 60 giây.

Nội tại: Đứng cạnh đồng đội khi giết quái và lính sẽ nhận được 30% vàng và exp mà không ảnh hưởng tới đồng đội.

Khi số tiền or vàng ít nhất đội sẽ nhận được 5 vàng or 5 exp mỗi 3 giây.

Post a Comment

Previous Post Next Post