Mắt Phượng Hoàng

 

Mắt Phượng Hoàng

Giá : 2100

+1200 máu tối đa

+240 giáp phép 

Hồi 100 máu mỗi 5 giây

Cứ 10% máu mất đi, tất cả hiệu ứng hồi máu nhận được sẽ tăng 6%Post a Comment

Previous Post Next Post