Lá Chắn Hào Quang

 

Lá Chắn Hào Quang

Giá : 1210

+5% tốc chạy

+500 máu tối đa

Nội tại: Trong phạm vi 800 đồng minh được tăng giáp và kháng phép (36+4*Level)

Đứng cạnh đồng đội khi giết quái và lính sẽ nhận được 30% vàng và exp mà không ảnh hưởng tới đồng đội.

Khi số tiền or vàng ít nhất đội sẽ nhận được 5 vàng or 5 exp mỗi 3 giây.

Post a Comment

Previous Post Next Post