Lá Chắn Buff Tốc Chạy

 

Lá Chắn Buff Tốc Chạy

Giá : 1180

+5% tốc chạy

+500 máu tối đa

Kích Hoạt : Tăng tốc chạy cho đồng minh xung quanh và bản thân (21%+9%*Level) trong 3 giây. 

Nội tại: Đứng cạnh đồng đội khi giết quái và lính sẽ nhận được 30% vàng và exp mà không ảnh hưởng tới đồng đội.

Khi số tiền or vàng ít nhất đội sẽ nhận được 5 vàng or 5 exp mỗi 3 giây.

Post a Comment

Previous Post Next Post