Kiếm Vàng

 

Kiếm Vàng

Giá : 2070

+140 Công phép

+20% Tốc đánh

+5% Tốc chạy

Nội tại: Đòn tấn công cơ bản trúng kẻ địch sẽ tăng 10% tốc đánh, tồn tại trong 5 giây, có thể cộng dồn 2 lớp, khi đủ 2 lớp đòn đánh cơ bản sẽ cộng thêm (0.3*đòn đánh chính) sát thương phép, CD 0.2 giâyPost a Comment

Previous Post Next Post