Kiếm Trừng Phạt

 

Kiếm Trừng Phạt

Giá : 1800

+ 100 công vật lí

+ 15% hút máu vật lí

Nội tại : Gây sát thương giảm 50% hiệu ứng hồi máu của mục tiêu trong 1,5 giây ( Đòn đánh thường gây hiệu ứng trong 3 s , đòn đánh kỹ năng 1.5s )


Post a Comment

Previous Post Next Post