Khiên Hào Quang

 

Khiên Hào Quang

Giá : 2010

+10% tốc chạy

+1000 máu tối đa

Nội tại : Trong phạm vi 800 đồng minh được tăng giáp và kháng phép (54+6*Level)

 Đứng cạnh đồng đội khi giết quái và lính sẽ nhận được 30% vàng và exp mà không ảnh hưởng tới đồng đội.

Khi số tiền or vàng ít nhất đội sẽ nhận được 5 vàng or 5 exp mỗi 3 giây.

Post a Comment

Previous Post Next Post