Khiên Buff Tốc Đánh

 

Khiên Buff Tốc Đánh

Giá : 1910

+10% tốc chạy

+1000 máu tối đa

Nội tại: Đồng minh trong phạm vi 800 sẽ nhận được 30% tốc đánh và 10% giảm hồi chiêu.

 Đứng cạnh đồng đội khi giết quái và lính sẽ nhận được 30% vàng và exp mà không ảnh hưởng tới đồng đội.

Khi số tiền or vàng ít nhất đội sẽ nhận được 5 vàng or 5 exp mỗi 3 giây.

Post a Comment

Previous Post Next Post