Khiên Buff Tốc Chạy

 

Khiên Buff Tốc Chạy

Giá : 2090

+10% tốc chạy

+1000 máu tối đa

Kích hoạt : Tăng tốc chạy cho đồng minh xung quanh và bản thân (35%+15%*Level) trong 3 giây. Hiệu ứng sẽ bị mất khi tấn công hoặc bị tấn công.

CD : 120 giây.

Nội tại: Đứng cạnh đồng đội khi giết quái và lính sẽ nhận được 30% vàng và exp mà không ảnh hưởng tới đồng đội.

Khi số tiền or vàng ít nhất đội sẽ nhận được 5 vàng or 5 exp mỗi 3 giây.
Post a Comment

Previous Post Next Post