Khiên Buff Giáp


 Khiên Buff Giáp

Giá : 1800

+10% tốc chạy

+1000 máu tối đa


Kích hoạt : Tạo 1 lớp khiên cho tất cả đồng minh xung quanh (kể cả bản thân) 600+60*Level . Tồn tại trong 3 giây. 

Hồi chiêu : 60 giây.

Nội tại: Đứng cạnh đồng đội khi giết quái và lính sẽ nhận được 30% vàng và exp mà không ảnh hưởng tới đồng đội.

Khi số tiền or vàng ít nhất đội sẽ nhận được 5 vàng or 5 exp mỗi 3 giây.

Post a Comment

Previous Post Next Post