Giáp Hồi Sinh

 

Giáp Hồi Sinh

Giá : 2100

+140 giáp vật lí

+140 giáp phép 

Nội tại: Phục sinh sau 2 giây khi chết và nhận được (2000+Lv*100) máu. CD: 150 giây

Mỗi ván chỉ kích hoạt được 2 lần.

 

Post a Comment

Previous Post Next Post