Giáp Hải Tặc

 

Giáp Hải Tặc

Giá : 2100

+1000 máu tối đa

+240 Giáp vật lí

Giảm 15% tốc chạy và tốc đánh của địch trong phạm vi 600, sau 1,5 giây sẽ làm choáng 0,5 giây địch trong phạm vi 400

 CD: 90 giây


Post a Comment

Previous Post Next Post