Giáp Băng Giá

 

Giáp Băng Giá

Giá : 3350

+1000 máu tối đa

+240 Giáp vật lí

(Cần có Tinh Cầu Lam để nâng cấp)

Kích hoạt : Đóng băng kẻ địch trong phạm vi 600 trong 0.5s, sau đó làm chậm 90% trong 1 giây.  Nếu tốc độ di chuyển hoặc tốc đánh của địch bị hao tổn, thời gian đóng băng tăng thêm 0.5 giây.

Nội tại : Trong 5s liên tục nếu không nhận sát thương sẽ nhận được Băng Giáp, Băng Giáp này có thể ngăn cản 1 lần đánh thường hoặc sát thương từ kỹ năng (kể cả từ skill triệu hồi), thương tổn biến thành 1 điểm sát thương.Post a Comment

Previous Post Next Post