Găng Tay Băng Giá

 

Găng Tay Băng Giá

Giá : 2070

+10% hồi chiêu

+240 giáp vật lí 

+30 công vật lí

+500 năng lượng tối đa

+600 máu tối đa

Nội tại: Sau khi sử dụng kĩ năng, đòn đánh thường tiếp theo trong 5 giây sẽ gây chậm 30% (giảm còn 10% khi tướng sử dụng là tay dài) và gây (140+lv*20) sát thương vật lí. CD: 2 giây


Post a Comment

Previous Post Next Post