Cung Mặt Trời

 

Cung Mặt Trời


Giá : 2100

+ 25% tốc đánh 

+ 15% chí mạng 


Sát thương đòn đánh thường tăng thêm 35 điểm, hiệu ứng gấp đôi khi sử dụng bởi tay dài.

Kích Hoạt : Tăng 150 phạm vi tấn công và 40% tốc chạy trong 5 giây . CD : 60 giây ( hiệu ứng tăng tầm đánh chỉ tác dụng với tay dài )


Post a Comment

Previous Post Next Post