Cung Lửa

 

Cung Lửa

Giá : 4180

+ 25% tốc đánh 

+ 15% tỉ lệ chí mạng

Nội tại: Sát thương đòn đánh thường tăng thêm 35 điểm, hiệu ứng gấp đôi khi sử dụng bởi tay dài.

Tăng 150 phạm vi tấn công và 40% tốc chạy ,trong đó đòn tấn công cơ bản sẽ gây sát thương lên mục tiêu lân cận gần mục tiêu chính 30% sát thương cộng thêm trong 5 giây. CD : 60 giây ( hiệu ứng tăng tầm đánh chỉ tác dụng với tay dài ).

 Cần có Tinh Cầu Lam (đồ đỡ đòn) để nâng cấp .
Post a Comment

Previous Post Next Post