Cung Bình Minh

 

Cung Bình Minh

Giá : 3400

+ 50 công vật lí 

+ 35% tốc đánh 

+ 10% tỉ lệ chí mạng

Nội tại: +20% xuyên giáp vật lí ( tăng gấp đôi với AD )

Sát thương đòn đánh thường tăng thêm 50 điểm ( tăng gấp đôi với AD )

Post a Comment

Previous Post Next Post