Bàn Tay Thịnh Nộ

 

Bàn Tay Thịnh Nộ


Giá : 3370

+40 Công vật lí

+1000 Máu tối đa


 (Cần có Tinh Cầu Lam để nâng cấp)


Kích hoạt : Dần dần khấu trừ 30% máu hiện tại, nhận lại tích lũy (50% máu tối đa) hộ thuẫn, +80 điểm vật lý công kích, duy trì trong 4s. Trong lúc đó mỗi giây gây lên kẻ địch xung quanh (8% máu cộng thêm) sát thương phép.

Đánh thường gây thêm (4% máu cộng thêm) sát thương vật lý, khi máu hiện tại của bản thân thấp hơn 50%, sát thương tăng 100%.

 CD: 60 giây


Post a Comment

Previous Post Next Post