Áo Choàng Phù Thủy

 

Áo Choàng Phù Thủy

Giá : 2080

+1000 máu tối đa

+300 giáp phép 

Hồi 100 máu mỗi 5 giây

Nội tại duy nhất: Sau khi rời khỏi giao tranh, nhận 1 lớp khiên hấp thụ (300+Lv*100) điểm sát thương phép.


Post a Comment

Previous Post Next Post