Áo Choàng Lửa

 

Áo Choàng Lửa

Giá : 1830

+240 Giáp vật lí

+1000 Máu tối đa

Mỗi giây gây ra sát thương phép bằng 2% máu tối đa xung quanh phạm vi 300Post a Comment

Previous Post Next Post